Wednesday, June 1, 2011

TEMA 5 : PENYESUAIAN TERHADAP RAKAN

5.1 Kerja Berpasangan

Penyesuaian terhadap rakan secara berpasangan .Perhubungan dengan rakan dapat dilakukan dengan pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan.


Tugasan

o
Bergerak ke arah seorang rakan dan berhenti di depannya
o
Tiru pergerakan rakan atau lakukan pergerakan yang bertentangan
o
Berkomunikasi dengan rakan melalui pergerakan.

5.2
Kerja Berkumpulan
Penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan. Perhubungan dengan rakan boleh secara:

- ketua dengan pengikut

- kumpulan bekerjasama

- ahli-ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan

Pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentanan dengan rakan adalah cara-cara penyesuaian terhadap rakan. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian lain.

Daya cipta kreatif dapat dilihat cara anda sekumpulan berkomunikasi melalui pemerhatian pergerakan ahli-ahli kumpulan anda.


Tugasan
o Berdiri dalam bulatan , jauh dari rakan. Bergerak kea rah rakan-rakan.
o
Seorang rakan sebagai ketua dengan iringan muzik , lakukan pergerakan. Semua rakan akan mengikut pergerakan ketua.


4.
Bacaan Asas.

6.1 Teng Boon Tong. (1995). Panduan Pengajaran Gimnastik Artistik. Petaling Jaya : Longman.

6.2 Yusof Ismail. (1994). Gimnastik. Shah Alam : Fajar Bakti.


1.3 Bucher, C. A. (1983). Foundation of Physical Education (9th Ed.) . St. Louis : C. V. Mosby.

1.4 Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum.

1.5
Kementerian Pendidikan Malaysia. (1991) Buku Panduan Guru Pendidikan Pergerakan (Gimnastik Pendidikan ) Kuala Lumpur, Pusat Perkembangan Kurikulum,

No comments:

Post a Comment