Tuesday, June 28, 2011

Jadual Penentu Tugasan Taksiran KKBI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JADUAL PENENTUAN TUGASAN TAKSIRAN KKBI

TUGASAN KKP

KPLI SEMESTER 1, 2011

(Amb. Jan 2011)

PENDIDIKAN JASMANI ASAS

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM


JADUAL PENENTUAN TUGASAN

Institut : Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Asas

Kod : PJ

Jabatan : Jabatan Pendidikan dan Kesihatan

Jenis Tugasan : Kerja Kursus Pendek (Amali)

Spesifikasi

taksiran

Tajuk

Bentuk Tugasan

Wajaran

Catatan

A. Melaksanakan satu aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran

Tugasan kumpulan : 4 – 5 orang

Memilih dan melaksanakan satu aktiviti yang difikirkan sesuai bagi proses pembelajaran dan pengajaran dalam setiap tajuk Pendidikan Jasmani Asas berikut:

i. Pergerakan Asas (30%)

ii. Sukan Ragam (30%)

iii. Pergerakan Kreatif (30%)

90% :

Dijalankan selepas PBS

Pemerolehan Ilmu

Penguasaan Ilmu

dan Kemahiran

b. Sikap dan sahsiah

Pemerhatian terhadap sikap, komitment, kerjasama dan penglibatan individu sebagai pelaksana dan peserta

10 %


KRITERIA PENILAIAN

PEMBERATAN

LEMAH (0-10)

SEDERHANA (11-20)

BAIK (21-30)

A. Melaksanakan satu aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran bagi

i. Pergerakan Asas (30%)

ii. Sukan Ragam (30%)

iii. Pergerakan Kreatif (30%)

90 %

- Melaksanakan aktiviti yang dipilih dan kurang mengambilkira faktor kesesuaian aktiviti dengan tajuk, peralatan, keadaan, kemahiran dan murid/pelajar.

- Melaksanakan aktiviti yang dipilih dengan baik dan ada mengambilkira faktor kesesuaian aktiviti dengan tajuk, peralatan, keadaan, kemahiran dan murid/pelajar.

- Melaksanakan aktiviti yang dipilih dengan cemerlang dan mengambilkira faktor kesesuaian aktiviti dengan tajuk, peralatan, keadaan, kemahiran dan murid/pelajar.

.

KRITERIA PENILAIAN

PEMBERATAN

LEMAH (0-4)

SEDERHANA (4-6)

BAIK (7-10)

B. Sikap dan sahsiah

10 %

Tidak komited, kurang memberi bekerjasama dalam perlaksanaan tugasan baik sebagai pelaksana mahupun sebagai peserta

Kurang komited, kurang memberi bekerjasama dalam perlaksanaan tugasan baik sebagai pelaksana mahupun sebagai peserta

Komited dan memberi bekerjasama dalam perlaksanaan tugasan baik sebagai pelaksana mahupun sebagai peserta kelas

JUMLAH

100 %

No comments:

Post a Comment